Crossfighters Academy 

 Kickboxning  

BJJ - MMA

Träna

Kickboxning - MMA - Brasiliansk Jiu Jitsu

Priser per termin

Jämför våra tjänstepaket och välj det som passar dig bäst.

Priser: 

Barn och ungdomar

Kampsport

Medlemsavgift 450 kr


Prov träning 200kr

Kamsport

Träna 1 gång per vecka: 

1600kr

Kampsport

Träna 2 ggr/vecka

2400kr

Kampsport

Träna 3 ggr/vecka:

3400kr

Kampsport

Träna alla grupper

4200kr

E-majl

Priser:

 Kamsport för vuxna

Medlemsavgift 450 kr​


Prov träning 200kr

Träna 1 grupp

2600kr

Träna 2 grupper:

4200kr

Träna 3  grupper:

5200kr.

E-majl

Betala terminsavgift är bindande och återbetalas ej.

Alla röda dagar och skollov är Academin stängd.


Anmäla sig på:

Bankgiro: (5559-2380)


M&R Service AB

Godkänd för F-Skatt


Skriva ditt fullständiga namn, personnr.och vilken grupp du vill träna i.


När allt är registrerat, har du reserverat din plats.

Betala terminsavgift är bindande och återbetalas ej.

Alla röda dagar och skollov är Academin stängd.


​Välkommen till Crossfighters Academy

Ring