Crossfighters Academy 

 Kickboxning  

BJJ - MMA

Träna

Kickboxning - Brasiliansk Jiu Jitsu - Submission

Priser per termin

Jämför våra tjänstepaket och välj det som passar dig bäst.

Priser: 

Barn och ungdomar

Kampsport

Medlemsavgift 500 kr


Prov träning 200kr

Kamsport

Träna 1 gång per vecka: 

1700kr

Kampsport

Träna 2 ggr/vecka

2600kr

Kampsport

Träna 3 ggr/vecka:

3600kr

Kampsport

Träna alla grupper

4500kr

E-majl

Priser:

 Kamsport för vuxna

Medlemsavgift 500 kr​


Prov träning 200kr

Träna 1 grupp

2700kr

Träna 2 grupper:

4400kr

E-majl

Betala terminsavgift är bindande och återbetalas ej.

Alla röda dagar och skollov är Academin stängd.


Anmäla sig på:

Bankgiro: (5559-2380)


M&R Service AB

Godkänd för F-Skatt


Skriva ditt fullständiga namn, personnr.och vilken grupp du vill träna i.


När allt är registrerat, har du reserverat din plats.

Betala terminsavgift är bindande och återbetalas ej.

Alla röda dagar och skollov är Academin stängd.


​Välkommen till Crossfighters Academy

Ring